Korvaavan työn soveltamisohje

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työntekijän niin halutessa työkykyä vastaavasta korvaavasta työstä silloin, kun työterveyslääkäri arvioi, että työntekijä ei ole täysin työkyvytön eikä korvaava työ haittaa tai estä työntekijän paranemista tai toipumista sairaudesta tai tapaturmasta. Korvaava työ tukee varhaista työhön paluuta ja on tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämistä ja paranemisen tukemista.

Noudatettavat periaatteet

Korvaavan työn osalta on noudatettava seuraavia toimintaperiaatteita:

  • Korvaavasta työstä sopiminen on työntekijälle vapaaehtoista.
  • Korvaavaa työtä tehdään aina tietty määräaika eli ennen korvaavan työn aloittamista sovitaan, minkä määräajan korvaavaa työtä on tarkoitus tehdä. Mikäli henkilö ei ole tämän määräajan jälkeen vielä täysin työkykyinen, voidaan korvaavan työn jatkamisesta sopia uudelleen. Tämä edellyttää työterveyslääkärin arviota.
  • Korvaavaa työtä ei käytetä esimerkiksi tarttuvien tautien kuten kuume-, flunssa- tai vatsatautitapauksissa.
  • Korvaavaa työtä ei käytetä, jos sairastuu vuosilomalla.
  • Kun korvaava työ päättyy, työntekijä palaa normaaleihin työtehtäviinsä ja työaikaansa.

Lisää tietoa aiheesta

Tutustu Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton laatimaan korvaavan työn soveltamisohjeeseen.

Osatyökykyisyydestä voi lukea lisää myös Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.