Farmasialiiton kuntasektorilla työskentelevät jäsenet viikon ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon 4.4.2022 alkaen

Farmasialiiton jäseniä kunta-alan neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä 4.–10.4.2022. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa kunta-alan neuvotteluiden etenemistä.

Kielto alkaa maanantaina 4.4. klo 00.01. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa seitsemän vuorokautta, ja se päättyy sunnuntaina 10.4. klo 23.59.

Vauhditustoimet eivät koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa viranhaltijan painostusoikeuden vain lakkoon.


Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee JUKOlaisten liittojen kuntasektorilla työskenteleviä työsopimussuhteisia jäseniä ja kaikkia kuntatyönantajia seuraavin poikkeuksin: 

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Farmasialiiton osalta hengen ja terveydenmenettämisen vaaraa aiheuttavat tehtävät ovat seuraavat:

  • sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
  • lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto 
  • lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot.

Tutustu Farmasialiiton verkkosivuilta löytyviin useimmin kysyttyihin kysymyksiin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.


Yhteystiedot ajan tasalle

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla? On tärkeää, että Farmasialiiton viestintä tavoittaa kaikki jäsenet. Tarkista jäsentietosi Morttelista


Seuraa neuvottelutiedotusta

Lähetämme ajantasaista neuvottelutietoa Fimnetin välityksellä, päivitämme tietoa ja toimintaohjeita Farmasialiiton verkkosivuille  ja kerromme neuvotteluiden etenemisestä myös somessa.

Tietoa saa myös JUKOn verkkosivuilta, Facebookissa ja Twitterissä.

Käytämme viestinnässä slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle.


Tavoitteemme kunta-alan sopimusneuvotteluissa:

  • Tarvitsemme monivuotisen palkkaohjelman kuromaan kiinni palkkojen jälkeenjääneisyyttä.
  • Palkankorotusten on turvattava ostovoimaa.
  • Vanhempien on voitava käyttää perhevapaita nykyistä tasaisemmin.
  • Kaikki työaika on työaikaa.

Arvoa asiantuntijalle flyer
Mervärde för experten

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Kolmasosa kuntasektorin 425 000 palkansaajasta on JUKO-liittojen akavalaisia jäseniä.

JUKO-liittojen jäsenet työskentelevät kuntien eri toimialoilla asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä.

Jukolaisia palkansaajaryhmiä ovat muun muassa opetusalan, varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, hallinnon, liikunta- ja nuorisoalan, tekniikan sekä kulttuuri-, kirjasto ja museoalan asiantuntijat.

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

JUKO kertoo sopimusneuvotteluista sivuilla www.juko.fi. Seuraa JUKOa ja osallistu keskusteluun myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta #ArvoaAsiantuntijalle. Opiskelijoille ja nuorille erityisesti suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Lue JUKOn tiedote 4.4. alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.


Lisätietoja:

Maija Pirttijärvi
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry
040 5647 637

Katso kaikki ajankohtaiset