Kunta-alan 6.–7.4. ja 12.–13.4. lakot ja lakkoavustusten maksaminen

Kunta-alan lakot toteutuvat 6.–7.4.2022 Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun ja Turun kaupungeissa sekä ja 12.–13.4. Tampereen ja Kuopion kaupungeissa, mikäli työriidassa ei päästä sopuun aiemmin.


Lakkoavustusten maksaminen

Farmasialiiton hallitus on päättänyt maksaa lakossa oleville jäsenilleen lakkoavustusta 120 euroa viikon jokaiselta päivältä. Lakkoavustus maksetaan kaikille liiton jäsenille, jotka lakon alkaessa ovat työtaistelun alaiseksi julistetussa työssä.

Edellytyksenä on, että sinulla on Farmasialiiton voimassa oleva jäsenyys. Olet oikeutettu lakkoavustukseen liittymispäivästä alkaen, mikäli olet lakossa. Avustusta ei makseta päiviltä, jolloin Farmasialiiton jäsen tekee mahdollista suojelutyötä, koska niiltä päiviltä työnantaja maksaa palkkaa. 

Lakkoavustuksia maksetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa (tiistaisin ja perjantaisin). Hakuaikaa on kuukausi lakon päättymisestä. Lakkoavustus haetaan täältä


Keitä lakko koskee?

Lakon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla työnantajilla:
Turun kaupunki
Oulun kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Tampereen kaupunki
Kuopion kaupunki.

Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi lakon ulkopuolelle rajataan:

• palo- ja pelastustoimen tehtävät
• kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
• lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto
• lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot

• perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot
• perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot
• perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot
• erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta
• kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit.


JUKOn lausunto potilasturvallisuutta koskevasta erityislaista 

JUKO on antanut lausunnon potilasturvallisuutta koskevasta erityislaista ja nostanut työtuomioistuimeen kanteen lakkojen murtoyrityksistä. JUKO on myös pyytänyt poliisia tutkimaan, loukkaavatko työnantajien lakonmurtoyritykset rikoslain 47 luvun 5 §:n tarkoittamalla tavalla järjestäytymisvapautta. Tutkintapyyntöjä on tehty niillä paikkakunnilla, joihin JUKO on julistanut lakonuhat. Lue JUKOn neuvottelutiedote


Palkkapäivä-mielenilmaus huomenna Helsingissä

Farmasialiitto on mukana Palkkapäivä-mielenilmauksessa 5.4. klo 17–19 Senaatintorilla. Tule mukaan antamaan tukesi kunta-alan ammattilaisille. Farmasialiiton väen löydät torin laidalta liiton kyltin, vihreän värin ja keltaisten liivien perusteella.Lisätietoa tapahtumasta löytyy JUKOn verkkosivuilta ja mielenilmauksen Facebook-tapahtumasta.


Seuraa lakkotiedotusta

Seuraa Farmasialiiton jäsentiedotusta. Lähetämme jäsenillemme ajankohtaista tietoa lakonuhasta ja mahdollisesta lakosta erityisesti Fimnetin kautta. Kerromme lakosta ja neuvottelujen etenemisestä myös verkkosivuillamme ja some-kanavissamme.

Tietoa saa myös JUKOn verkkosivuilta www.juko.fi/kunta, Facebookista ja Twitteristä.

Käytämme viestinnässä slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle ja lakkotilanteessa #lakko2022.


Lisätietoja:

Maija Pirttijärvi
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry
040 5647 637

Katso kaikki ajankohtaiset