LHA-portfolion kriteerit ovat uudistuneet

Lääkehoidon arviointiosaamisen tunnustamista varten toteutettu LHA-portfolio on ollut käytössä kolme vuotta. Tänä aikana on myönnetty vajaa sata todistusta lääkehoidon arvioinnin osaamisesta. Tämän kokemuksen ja kerätyn palautteen pohjalta Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen ryhmä (AATE) on lokakuussa pitämässään kokouksessa muuttanut LHA-portfolion kriteereitä.

Suurin muutos koskee LHA-arviointien määrää, joka laskee portfoliossa viiteen.

Hakijan tulee

  • sisällyttää portfolioon ne viisi arviointia, jotka kuvaavat parhaiten hänen osaamistaan
  • haastatella lääkkeen käyttäjää tai hänen edustajaansa itse ja saada lääkärin palaute kaikkiin viiteen (5) tapaukseen
  • kuvata koulutuskortissa olevaan erilliseen kohtaan, kuinka paljon hänellä on kokemusta lääkehoidon arviointien tekemisestä koulutuksen ja/tai työelämän kautta.

Portfoliokriteerin 5 osalta päätettiin, että yhteistyökumppanin lausunnon antaja voi jatkossa olla yhteistyöyksikön lääkäri, esihenkilö tai sairaanhoitaja/ lääkevastaava, jonka kanssa hakija on tehnyt käytännössä yhteistyötä. 

Nämä muutokset tulevat voimaan heti. Tarkemmat ohjeistukset työstetään Farmasialiiton portfolio-sivustolle mahdollisimman pian.

Lisätietoja:
Sanna Passi
koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija
050 466 7575

Katso kaikki ajankohtaiset