Lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen tunnustaminen

Lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen tunnustaminen

Lääkehoidon arvioinnin (LHA) portfolion avulla farmasian ammattilaiset voivat osoittaa lääkehoidon arvioinnin asiantuntemuksensa. Portfolio pohjautuu Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen ryhmän (AATE) määrittelemiin osaamistavoitteisiin. Dosiksessa on julkaistu osaamistavoitteet

AATE-ryhmässä on edustajat seuraavista organisaatioista: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Proviisoriyhdistys, Farmasian oppimiskeskus, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Itä-Suomen yliopisto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

 

Miten Lääkehoidon arvioinnin (LHA) tunnustaminen tapahtuu portfoliotyökalun avulla

Lääkehoidon arvioinnin osaamisen tunnustamista portfolion avulla voi hakea farmaseutti tai proviisori. Portfolio täytetään ja tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Portfoliot arvioi nimetty arviointiryhmä tietyin määräajoin. Portfoliot käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että arviointiryhmällä tulee olla vähintään yksi kuukausi aikaa tutustua portfolioon. Arviointiryhmän jäsenillä on Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyys. Arviointiryhmä tekee päätöksen todistuksen myöntämisestä kriteereiden perusteella kokonaisarviona hakemuksesta. Portfolion avulla tunnustetaan Lääkehoidon arvioinnin osaaminen, josta henkilö saa todistuksen. LHA-osaaminen tunnustetaan kerran, eikä sitä tarvitse uusia.

Hakuajat vuonna 2020

Ensimmäinen haku 31.1.2020 mennessä.
Toinen haku 3.5.2020 mennessä.
Kolmas haku 16.8.2020 mennessä.
Neljäs haku 18.10.2020 mennessä.

Portfoliohakemuksen hinta

Portfolion käyttömaksu koostuu kolmesta eri osasta seuraavasti:

- järjestelmän käyttö ei-jäsenet 50 euroa (Farmasialiiton jäsenet 0 euroa)
- hyväksymiskokouksen kulut (sis. todistuksen) 20 euroa
- portfolion arviointimaksu max 130 euroa

Hintoihin sisältyy myös portfolio-työkalun käyttökoulutus jossa annetaan tarkat ohjeet työkalun käyttöön sekä maksun maksamiseen.
Portfolion mahdollinen toinen arviointikierros sovitaan hakijan kanssa sekä laskutetaan erikseen.

 

Miten otan portfoliotyökalun käyttöön?

Farmasialiiton jäsen pääsee täyttämään portfoliota sivun alaosassa olevasta linkistä tai kirjautumalla suoraan jäsenportaali Morttelin. Ei -jäsen täyttää ensin sivun alaosassa olevasta linkistä käyttöoikeushakemuksen portfolioon. Kun käyttöoikeus on myönnetty, pääsee portfoliota täyttämään Farmasialiiton jäsenportaali Morttelista tai tämän sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä.

Lääkehoidon arvioinnin määritelmä

Lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus arvioidaan sekä tunnistetaan ja ratkaistaan hoidollisesti merkittäviä lääkehoitoon liittyviä ongelmia tarvittaessa yhteistyössä hoitavan lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Lääkehoidon arvioinnin perusteella päivitetään potilaan lääkityslista sekä kirjataan keskeiset huomioit lääkityksestä yhteistyössä lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä sovitulla tavalla.  Muutoksista ja havainnoista keskustellaan potilaan tai muun potilaan hoidosta vastaavan kanssa sekä sovitaan yhdessä muutosten toteutuksesta ja seurannasta.

Järjestämme webinaarin, jossa kerromme lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen tunnustamista portfoliolla.

Webinaari pidetään ke 1.4.2020 kello 18-19 (webinaari nauhoitetaan ja sen voi katsoa jälkikäteen). Tilaisuudessa käydään läpi lääkehoidon arvioinnin (LHA) portfolio-työkalua ja LHA-osaamisen tunnustamismenettelyä portfoliotyökalun avulla.

Ilmoittautuminen 29.3. mennessä tästä linkistä.

Lisätietoja LHA-portfoliosta antaa koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija Sanna Passi, sanna.passi@farmasialiitto.fi, p. 050 466 7575.

Liity nyt
jäseneksi!