Suomen Farmasialiiton avoin kirje hyvinvointialueiden johdolle ja päättäjille: Lääkehoidon turvallisuutta varmistavat palvelut säilytettävä – hillitsevät kustannuksia ja parantavat asiakas- ja potilasturvallisuutta   

Suomen Farmasialiitto on lähettänyt tänään 18.6.2024 avoimen kirjeen hyvinvointialueiden johtajille ja päättäjille. Farmasialiitto katsoo, että hyvinvointialueiden suunnittelemat leikkaukset lääkehoidon turvallisuutta varmistaviin palveluihin tulevat toteutuessaan näkymään niin muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työmäärän kasvuna, lisääntyvinä kustannuksina kuin asiakkaiden ja potilaiden lääkehoidon turvallisuuden heikentymisenä.   

– Hyvinvointialueilla on luotu erilaisia toimintamalleja, joissa farmasian ammattilainen on, yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, yhä lähempänä potilasta varmistamassa oikeaa ja turvallista lääkehoitoa. Nyt pikaisten säästöjen toivossa näitä toimintamalleja ollaan romuttamassa tilanteessa, jossa meillä on edelleen käsissämme suuria ja kalliita lääkehoitoihin liittyviä ongelmia, Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi huomauttaa.  

Sen sijaan, että lääkitysturvallisuutta varmistavista palveluista ja asiantuntijoista säästetään, tulisi ennemminkin lisätä farmasian ammattilaisten osallisuutta sekä järkevää työnjakoa muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Haittojen, myös lääkityshaittojen, ehkäisy on halvempaa kuin niiden hoitaminen haitan jo tapahduttua.  

Lisätietoja   

Maija Pirttijärvi    
Puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry   
040 778 4313   
maija.pirttijarvi@farmasialiitto.fi   

Liite: Suomen Farmasialiiton avoin kirje hyvinvointialueiden johdolle ja päättäjille 18.6.2024 

Katso kaikki ajankohtaiset