Suomen Farmasialiiton avoin kirje hyvinvointialueiden johdolle ja päättäjille: Lääkehoidon turvallisuutta varmistavat palvelut säilytettävä – hillitsevät kustannuksia ja parantavat asiakas- ja potilasturvallisuutta   

Apteekkien farmaseuttinen henkilöstö kovilla muutosten paineessa 

Apteekkitoimintaan suunnitellut lisäsäästöt vaarantavat rationaalisen lääkehoidon toteutumisen – farmaseuttinen ohjaus turvattava 

Farmasialiiton kannanotto: Itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen ei tue rationaalisen lääkehoidon toteutumista