Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton tes-neuvotteluissa edistytään edelleen

Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton farmaseuttista henkilöstöä koskevia työehtosopimusneuvotteluita on jatkettu tiivistahtisesti. Tekstitavoitteiden käsittelyssä on jälleen edistytty ja osassa tavoitteita on saavutettu yhteisymmärrys neuvotteluosapuolten välillä. Neuvotteluja jatketaan tiivistyvässä tahdissa ja palkankorotuksista sekä niiden muodosta päästään keskustelemaan viimeistään ensi viikolla. Neuvotteluissa pyritään saamaan sopimusratkaisu viikon 5 aikana. Neuvotteluilmapiiri osapuolten välillä on edelleen rakentava, ja neuvotteluja käydään hyvässä hengessä.

Työehtosopimusneuvottelujen etenemistä kaikkien edustamiemme sektoreiden osalta voi seurata täältä. Kokoamme sivulle tietoa tes-neuvotteluiden etenemisestä sekä neuvotteluihin liittyvät uutiset, blogit ja mahdolliset ohjeistukset työtaistelutilanteessa. 

Lisätietoja:
Minna Hälikkä
työmarkkinajohtaja
050 363 3459

Katso kaikki ajankohtaiset