Taloudellinen edunvalvonta

Jäsenten taloudellinen edunvalvonta

Farmasialiitto neuvottelee apteekkien farmaseuttisen henkilöstön palkoista ja muista työsuhteen ehdoista suoraan Apteekkien Työnantajaliiton kanssa. Farmasialiitto on akavalaisten neuvottelujärjestöjen jäsenenä mukana myös muiden farmasian alan sektorien palkka- ja työehtoneuvotteluissa. Akava taas on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kuuluvat työelämän turvaverkkoon.

Työehtosopimusosapuolena Farmasialiitto on ainoa alamme työntekijöitä puolustava organisaatio, jolla on oikeus viedä työsopimusriitoja työtuomioistuimen käsittelyyn jokaisella sektorilla esimerkiksi irtisanomistilanteissa. Koska neuvottelemme työsuhteen ehdoista, on meillä alan paras asiantuntemus työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnassa. Työsuhdeneuvonnastamme saat apua myös työsopimuksen allekirjoittamiseen.

Työehtosopimusten palkkataulukot antavat hyvän pohjan palkkaneuvotteluille. Aloilla, joilla palkkataulukoita ei ole käytössä, liitto on muodostanut tehtäväkohtaisia palkkasuosituksia. Vuosittain toteutettava palkkakysely auttaa pitämään tiedot ajantasaisina. Kerättyä tietoa voit hyödyntää omassa palkkaneuvottelussasi työnantajan kanssa.

Liity nyt
jäseneksi!