Työsuhde

Työsuhde

Työntekijän kannalta työsuhde ja sen määrittävät ehdot ovat tärkeässä roolissa arjen suunnittelun, rahallisen vakauden ja työssä viihtymisen kannalta.

Uuteen työpaikkaan mennessä kannattaa aina pitää huoli, että tietää mitä työehtosopimusta noudatetaan ja mihin henkilökohtaisesti allekirjoittamassaan työsopimuksessa sitoutuu. Tällöin vältetään monet epäselvyydet ja ongelmat.

Farmasian alan ammattilaisista suurin osa työskentelee apteekeissa. Lisäksi heitä löytyy kuntasektorilta, lääketeollisuudesta ja tukkukaupasta, sekä valtio, Kela ja yliopisto -sektorilta. Lisäksi työpaikoilta löytyy tutkintoaan suorittavia oppilaita harjoitteluaan suorittamasta. 

Mahdollisia ongelmia kannattaa yrittää aina selvittää ensin työpaikan luottamusmiehen avulla. Myös Farmasialiiton työsuhdeneuvonta on jäsenen apuna ongelmien ja erimielisyyksien osuessa kohdalle.

Työsuhteen ehtojen määräytyminen

Työsuhteen ehdot määräytyvät seuraavien kohtien perusteella:
-    työsopimuksen
-    työehtosopimuksen
-    työlainsäädännön
-    työpaikalla noudatettujen käytäntöjen ja
-    työnantajan käskyjen.

Työsuhteen ehtoihin vaikuttaa työsuhteen säännöstyslähteiden etusijajärjestys.

Etusijajärjestys on pääpiirteissään seuraava:
1) pakottavat lainsäännökset
2) työehtosopimuksen määräykset
3) työsopimusehdot ja sopimuksen veroiset käytännöt
4) sellaiset työehtosopimuksen määräykset ja lainsäännökset, josta voidaan sopia toisin työsopimuksissa
5) työnantajan käskyt

Liity nyt
jäseneksi!