Lääketeollisuus ja tukkukauppa

Farmasialiitto lääketeollisuuden ja -tukkukauppasektorin edunvalvojana

Farmasialiitossa lääketeollisuuden ja -tukkukaupan edunvalvonnasta vastaa Teollisuuden ja tukkukaupan neuvottelukunta (TNK), joka koostuu luottamustoimisista kyseessä olevilla sektorilla työskentelevistä farmaseuteista ja proviisoreista. TNK ottaa kantaa JUKOn neuvottelemiin työsuhteen ehtoihin sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja infotilaisuuksia sektorilla työskenteleville Farmasialiiton jäsenille. TNK:n toimintaan liittyen voit olla yhteydessä kehittämispäällikkö Laura Huotariin.

Yksityisellä sektorilla neuvotellaan YTN:n kautta

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN neuvottelee mm. kemian ja kaupan alan ylempien toimihenkilöiden työehdoista.

YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa. Paikallisella tasolla edunvalvonta perustuu voimakkaammin henkilökohtaiseen neuvotteluun ja sopimiseen. Ylempien toimihenkilöiden paikallistason edustaja voi olla

  • YTN:n solmiman työehtosopimuksen mukainen luottamusmies tai yhteyshenkilö
  • työsopimuslain (TSL) tarkoittama luottamusvaltuutettu 
  • YTN:n solmiman Perussopimuksen mukainen yhteyshenkilö.

 

Lue lisää YTN:n työpaikkatoiminnasta.

Liity nyt
jäseneksi!