Työehtosopimukset

Farmasian alan työehtosopimukset

Jokaisen kannattaa opetella työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen perusasiat ja -periaatteet, kuten työaika, lomien ja palvelusvuosien määräytyminen sekä perhevapaiden pelisäännöt. 

Farmasialiitto solmii yleissitovan työehtosopimuksen apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle Apteekkien Työnantajaliiton kanssa. Nykyinen sopimus on voimassa 1.2.2022–31.1.2024.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.2.2022–31.1.2024

Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.2.2022–31.1.2024

 

 

Farmasialiitto on mukana Kemianteollisuuden työsopimusneuvotteluissa akavalaisen neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kautta.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Ammattiliitto Pro ry:n ja Kemianteollisuus ry:n neuvottelema:

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Kaupan liitto ry:n neuvottelema:

Kaupan työehtosopimus 

 

Farmasialiitto on mukana kuntasektorin työehtojen neuvottelussa akavalaisen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

 


 

Farmasialiitto on mukana valtion työehtojen neuvottelemisessa akavalaisen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta. Kansaneläkelaitoksen työehtosopimusta nevottelee Palkansaajajärjestö Pardia.

Valtion virka- ja työehdot
Kansaneläkelaitoksen työehtosopimus
Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Liity nyt
jäseneksi!