Työsopimus

Työsopimus

Työsopimus on tärkeä paperi, joka kertoo mihin ja millä ehdoilla ja palkalla olet työsuhteessasi sitoutunut. Älä allekirjoita paperia, jos et ole täysin varma sisällöstä tai siinä on mielestäsi jotain epäselvää.

Työsopimus kannattaa aina vaatia kirjallisena, jolloin ei jää varaa epäselvyyksille. Se pitää tehdä kahtena kappaleena. Työnantajalle jää toinen, ja toinen tulee sinulle. Säilytä sopimus huolellisesti!

Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Määräaikaisuuteen tulee olla jokin selkeä syy, kuten työn projektiluonne, sijaisuus, harjoittelu tai pitkäaikaistyöttömyys. 

Työsopimuksessa on yleensä määritelty koeaika, jolloin selvitetään, sopiiko työntekijä kyseiseen paikkaan ja onko paikka sellainen, johon työntekijä haluaa sitoutua. Jos koeaikaa ei selkeästi määritetä, sitä ei ole, vaan työsuhde on heti voimassa sellaisenaan. Koeaika voi olla enintään 6 kuukautta tai vuotta lyhyemmissä määräaikaisissa työsuhteissa enintään puolet työsuhteen kestosta.

Työsopimuksessa määritellään usein myös työntekijän noudattama irtisanomisaika. Määräaikaisessa työsuhteessä tämä kannattaa pyytää sopimukseen, sillä muutoin määräaikaisesta työsopimuksesta ei voi irtisanoutua. Työsopimuksessa voidaan mainita myös työnantajan noudattama irtisanomisaika, ellei sitä ole määritelty noudatettavassa työehtosopimuksessa tai jos siitä sovitaan paremmin.

Palkka voi olla kuukausi- tai tuntiperusteinen. Ensisijaisesti suositaan aina kuukausipalkkaa. Tuntipalkkaa tulee käyttää vain siinä tilanteessa, jos työaika vaihtelee paljon eikä kuukausipalkkaa voida laskea. Jos palkasta saa myöhemmin sovittua paremmin, kannattaa se pyytää merkitsemään lisäyksenä työsopimukseen. Tällöin se on helpompi myöhemmin riitatilanteissakin tarkistaa. 

Sopimuksessa kirjattuna oleva työaika määrittää, miten olet työnantajan käytettävissä. 0-tuntisopimuksia ja isolla tuntihaitarilla olevia sopimuksia kannattaa välttää, sillä huonossa tilanteessa ne voivat johtaa yllättäviin ansiotason hyppäyksiin.

Jos harkitset työpaikkaa alalta tai toimipisteestä, joka ei noudata mitään työehtosopimusta, ole erityisen tarkka työsopimuksen suhteen. Silloin siinä pitää olla paljon enemmän määriteltyjä asioita kuin työehtosopimusta noudattavissa työpaikoissa.

Liity nyt
jäseneksi!