Lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen tunnustaminen

Lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen tunnustaminen

Portfolion kriteerit ovat muuttuneet lokakuussa 2022. Suurin muutos koskee LHA-arviointien määrää, joka laskee portfoliossa viiteen. Tältä sivustolta löydä uusien kriteereiden mukaiset ohjeistukset.

Lääkehoidon arvioinnin (LHA) portfolion avulla farmasian ammattilaiset voivat osoittaa lääkehoidon arvioinnin asiantuntemuksensa. Portfolio pohjautuu Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen ryhmän (AATE) määrittelemiin osaamistavoitteisiin. Dosiksessa on julkaistu osaamistavoitteet

AATE-ryhmässä on edustajat seuraavista organisaatioista: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Proviisoriyhdistys, Farmasian oppimiskeskus, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Itä-Suomen yliopisto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

 

Miten Lääkehoidon arvioinnin (LHA) tunnustaminen tapahtuu portfoliotyökalun avulla

Lääkehoidon arvioinnin osaamisen tunnustamista portfolion avulla voi hakea farmaseutti tai proviisori. Portfolio täytetään ja tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Portfoliot arvioi nimetty arviointiryhmä tietyin määräajoin. Portfoliot käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että arviointiryhmällä tulee olla vähintään yksi kuukausi aikaa tutustua portfolioon. Arviointiryhmän jäsenillä on Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyys. Arviointiryhmä tekee päätöksen todistuksen myöntämisestä kriteereiden perusteella kokonaisarviona hakemuksesta. Portfolion avulla tunnustetaan Lääkehoidon arvioinnin osaaminen, josta henkilö saa todistuksen. LHA-osaaminen tunnustetaan kerran, eikä sitä tarvitse uusia.

Arviointiryhmän kokoonpano

Hakuajat vuonna 2023

Vuoden 2023 hakuajat ovat seuraavat:

1. hakuaika 5.2.2023 mennessä
2. hakuaika 16.4.2023 mennessä
3. hakuaika 13.8.2023 mennessä
4. hakuaika 15.10.2023 mennessä

Portfoliohakemuksen hinta

Portfolion käyttömaksu koostuu kolmesta eri osasta seuraavasti:

- järjestelmän käyttö ei-jäsenet 50 euroa (Farmasialiiton jäsenet 0 euroa)
- hyväksymiskokouksen kulut (sis. todistuksen) 20 euroa
- portfolion arviointimaksu max 130 euroa

Hintoihin sisältyy myös portfolio-työkalun käyttökoulutus jossa annetaan tarkat ohjeet työkalun käyttöön.
Käyttömaksu laskutetaan jälkikäteen.
Portfolion mahdollinen toinen arviointikierros sovitaan hakijan kanssa sekä laskutetaan erikseen.

Miten otan portfoliotyökalun käyttöön?

Farmasialiiton jäsen pääsee täyttämään portfoliota sivun alaosassa olevasta linkistä tai kirjautumalla suoraan jäsenportaali Morttelin. Ei -jäsen täyttää ensin sivun alaosassa olevasta linkistä käyttöoikeushakemuksen portfolioon. Kun käyttöoikeus on myönnetty, pääsee portfoliota täyttämään Farmasialiiton jäsenportaali Morttelista tai tämän sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä.

Lääkehoidon arvioinnin määritelmä

Lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus arvioidaan sekä tunnistetaan ja ratkaistaan hoidollisesti merkittäviä lääkehoitoon liittyviä ongelmia tarvittaessa yhteistyössä hoitavan lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Lääkehoidon arvioinnin perusteella päivitetään potilaan lääkityslista sekä kirjataan keskeiset huomioit lääkityksestä yhteistyössä lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä sovitulla tavalla.  Muutoksista ja havainnoista keskustellaan potilaan tai muun potilaan hoidosta vastaavan kanssa sekä sovitaan yhdessä muutosten toteutuksesta ja seurannasta.

Lisätietoja LHA-portfoliosta antaa koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija Sanna Passi, sanna.passi@farmasialiitto.fi, p. 050 466 7575.

Liity nyt
jäseneksi!