Farmasialiiton kannanotto: Itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen ei tue rationaalisen lääkehoidon toteutumista

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi on kirjattu rationaalisen lääkehoidon toteutuminen. Farmasialiitto katsoo, että itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen ei tue tätä tavoitetta.  

Lääkehoitoprosesseihin liittyy koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä ongelmia, mutta itsehoitolääkkeiden saavutettavuus ei ole yksi niistä.

– On vaikea nähdä, mitä merkittävää hyötyä tai säästöjä itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen toisi lääkkeiden käyttäjille tai yhteiskunnalle, Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi painottaa.

Terveysasemien määrä tulee supistumaan entisestään, ja apteekki on monilla paikkakunnilla yhä useammin ainoa terveydenhuollon toimipiste. Kun muiden terveydenhuollon yksiköiden määrä vähenee, on yhä tärkeämpää pitää huolta apteekkien toimintaedellytyksistä ja maan kattavasta apteekkiverkosta.   

– Apteekeissa neuvotaan asiakkaita hyvin moninaisissa terveyteen ja sairauden hoitoon liittyvissä kysymyksissä, mikä osaltaan keventää muun terveydenhuollon kuormaa ja vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa hoitotyöhön.

– Toisaalta apteekkien farmaseutit ja proviisorit myös ohjaavat tarvittaessa asiakasta hakeutumaan lääkärin vastaanotolle. Näin vältytään turhilta lääkehoidoilta, jotka pahimmillaan viivästyttävät asianmukaisen hoidon aloittamista, Pirttijärvi muistuttaa.   

Farmasialiiton näkemyksen mukaan lääkeneuvonnan tulee aina olla farmaseutin tai proviisorin antamaa, myyntipaikasta riippumatta. Myös aiemmin tänä vuonna julkaistu Fimean Lääkebarometri 2023 -väestökysely kertoo selkeästi, että apteekkien asiakkaat arvostavat farmasian ammattilaisten antamaa lääkeneuvontaa. Yli 90 % kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä apteekkien sijaintiin ja lukumäärään ja yli 80 % haluaa, että heillä on lääkkeitä ostaessaan mahdollisuus saada neuvontaa farmasian ammattilaiselta.   

Farmaseutit ja proviisorit ovat korkeasti koulutettuja lääkehoidon asiantuntijoita, jotka haluavat hyödyntää osaamistaan terveydenhuollon ammattilaisina täysimääräisesti.

– Jäsenemme kokevat, että he eivät voi käyttää osaamistaan, mikäli he myisivät itsehoitolääkkeitä päivittäistavarakaupassa, Pirttijärvi huomauttaa.

Farmasialiitto oli tänään 3.4.2024 sosiaali- ja terveysministeriön itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamista arvioivan työryhmän kuultavana. Kuulemistilaisuudessa antamamme kannanoton voi lukea tästä.  

Lisätietoja
Maija Pirttijärvi 
puheenjohtaja
040 778 4313
maija.pirttijarvi@farmasialiitto.fi 

Suomen Farmasialiitto on farmasian alan ammattilaisten taloudellinen ja ammatillinen edunvalvoja jo yli sadan vuoden kokemuksella. Jäseniä Farmasialiitossa on noin 7 600. He ovat proviisoreja, farmaseutteja, lääkealan erityiskoulutettuja ja farmasian alan opiskelijoita. Farmasialiitto on Akavan jäsenliitto.

Katso kaikki ajankohtaiset