Palkkaus

Palkkaus farmasian alan eri sektoreilla

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksesta on löydettävissä farmaseuttien ja proviisorien palkkaukseen vähimmäispalkan palkkataulukko työtehtävien ja työkokemuksen mukaan.

Kuntasektorilla sopimuksissa on määritelty tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytettävät yleiset vaativuustekijät. Sopimuksissa on myös palkkahinnoittelut, joissa on todettu ammattiryhmäkohtaiset vähimmäisperuspalkat.

Valtion palkkapolitiikka on suurimmaksi osaksi yhtenäinen. Se perustuu osittain myös eri virastojen lähtökohtiin, tarpeisiin ja sovelluksiin. Kaikissa työehtosopimuksissa ei kuitenkaan ole sovittuna palkkasummia.

Työehtosopimuksia täydentämään Farmasialiitto on luonut palkkasuositukset niille aloille ja työtehtäviin, joissa palkkoja ei ole kirjattu työehtosopimuksiin. Lisäksi palkkasuositukset on luotu opiskelijoille oppintojen ohella tapahtuvaa työskentelyä varten.

Tilapäistehtävistä perittäviä palkkioita ja erilliskorvauksia (esim. luentopalkkiot) pohdittaessa voi höydyntää Akavan suositusta. Akavan suositukset huomioivat tutkinnon lisäksi jatkokoulutuksen, kokemuksen ja henkilökohtaisen palkkauksen.

Liity nyt
jäseneksi!