Lääketeollisuus

Lääketeollisuuden ylemmät toimihenkilöt

Henkilö sijoitetaan palkkaryhmiin tehtäviensä mukaisesti, ja vähimmäispalkat eri ryhmissä ovat seuraavat:

I ryhmä

Alaraja 3 900 €/kk.

Yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jonka tehtävät eivät edellytä erityistä työkokemusta.

II ryhmä

Alaraja 4 550 €/kk.

Erikoistietoa tai -taitoa vaativaa tai usean vuoden työkokemusta edellyttävää työtä tekevä henkilö.

III ryhmä

Alaraja 5 250 €/kk.

Henkilö, jolla on esimiesvastuu tai vastuu tehtäväkokonaisuuksista/tavoitteista.

IV ryhmä

Alaraja 6 300 €/kk
Henkilö, jolla on vaativat esimiestehtävät tai budjettivastuu.

Tietyissä palkkaryhmissä olevan henkilön palkka voi olla korkeampi kuin seuraavien ryhmien palkat.

Vastuunalaiset johtajat

Tätä suositusta voivat soveltuvin osin hyödyntää myös lääketehtaiden vastuunalaiset johtajat ja QP:t.

I ryhmä

Päätoiminen vastuunalainen johtaja.

Kokonaispalkan alaraja 6 250 €/kk tai peruspalkan lisäksi vastuunalaisuuslisä 1 400 €/kk. Palkkausta korottavina tekijöinä huomioidaan mm. yksikön suuri koko, esimiesvastuu sekä budjettivastuu.

II ryhmä

Vastuunalainen johtaja, jolla yrityksessä on myös muita tehtäviä.

Kokonaispalkan alaraja 5 500 €/kk tai peruspalkan lisäksi vastuunalaisuuslisä 1 400 €/kk. Palkkausta korottavina tekijöinä huomioidaan mm. yksikön suuri koko, esimiesvastuu sekä budjettivastuu.

III ryhmä

Vastuunalainen johtaja, joka hoitaa päätointa yrityksen ulkopuolella.

Kokonaispalkan alaraja 1 400 €/kk.

Kokonaispalkan alarajaa tai peruspalkan lisäksi maksettavaa vastuunalaisuuslisää sovellettaessa päädytään todennäköisesti samaan lopputulokseen. Suosituksen mukaan palkka määräytyy työntekijän kannalta paremman palkkasumman mukaan. Vastuunalaisen johtajan vastuuta ei ole mahdollista delegoida toisille, vaikka tehtäviä voikin delegoida. Vastuu säilyy aina, ja tämä on huomioitava palkkauksessa. Palkkaukseen vaikuttavat korottavasti esim. työtehtävien vaativuus ja laaja-alaisuus sekä lisä- ja jatko-opinnot.

 

Palkkasuositusten tarkistuksissa on käytetty Farmasialiiton teollisuuden alan palkkatutkimuksen tuloksia, sekä teollisuuden alalla työskentelevien jäsenten näkemyksiä suositusten tasosta. Palkkasuositus perustuu osittain palkkakyselyn 75 prosentin fraktiiliin, eli 25 prosenttia vastanneista saa suositusta korkeampaa palkkaa.

Liity nyt
jäseneksi!